სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 69
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 28-06-2015, 17:22
28-06-2015, 17:22

ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე

კატეგორია: ახალი ამბები

ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე

ჩვენ? სკოლ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძემ მონაწ?ლეობა მ??ღო ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალშ? და გა?მარჯვა, როგორც საუკეთესო პროექტ?ს წარმომდგენელმა.
ვულოცავთ მას ამ გამარჯვებას და ვუსურვებთ მომავალშ? უფრო დ?დ წარმატებებს და წ?ნსვლას.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 38
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 24-06-2015, 10:37
24-06-2015, 10:37

13 ?ვნ?ს?ს ტრაგედ?ა

კატეგორია: ახალი ამბები

13 ?ვნ?ს?ს ტრაგედ?ა

სტ?ქ??თ დაზარალებულთა დასახმარებლად ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნო"-მ თ?-ბ?-ს? ბანკშ? სპეც?ალურად გახსნ?ლ ანგარ?შზე გადარ?ცხა 500 ლარ?.
სკოლა მზადაა, თანადგომ?ს მ?ზნ?თ ყოველგვარ? საფასურ?ს გარეშე სტ?ქ??თ დაზარალებულ? უბნებ?დან მ??ღოს ნებ?სმ?ერ? კლას?ს 10 მოსწავლე.
მოსწავლეებს მოემსახურებათ სკოლ?ს ტრანსპორტ?.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 44
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 24-06-2015, 10:31
24-06-2015, 10:31

საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა

კატეგორია: ახალი ამბები

საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა

ჩვენ? სკოლაშ? დასრულდა მე-11 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
მოსწავლეებმა წარმატებ?თ დაძლ?ეს ყველა საგნ?ს მ?ნ?მალურ? ზღვარ?. განსაკუთრებ?თ თავ? გამო?ჩ?ნეს: გვანცა ოქრ?აშვ?ლმა, მამუკა ჭაბაშვ?ლმა, გ?ორგ? გულ?საშვ?ლმა, სალომე ხვ?ბლ?ანმა, ნუგზარ აღდგომელაძემ, გ?ორგ? დოლ?ძემ, სალომე გუშარაშვ?ლმა, ნანა კ?კალ?შვ?ლმა და სხვა.
ვულოცავთ მათ მე-11 კლას?ს წარმატებ?თ დასრულებას და მე-12 კლასშ? გადასვლას.
წარმატებულ ახალ სასწავლო წელს ვუსურვებთ!
სკოლ?ს დ?რექც?ა!

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 106
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 8-06-2015, 13:42
8-06-2015, 13:42

სკოლ?ს შ?და გამოცდებ?

კატეგორია: ახალი ამბები

სკოლაშ? ამჟამად მ?მდ?ნარეობს ყველა კლას?ს ძ?რ?თად საგნებშ? შემაჯამებელ? გამოცდებ?.
გამოცდებს ატარებს სპეც?ალურად შექმნ?ლ? მონ?ტორ?ნგ?ს კომ?ს?ა. გამოცდებ?ს შედეგებ? გამოქვეყნდება სკოლ?ს ვებგვერზე.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 125
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 8-06-2015, 11:48
8-06-2015, 11:48

X კლას?ს ექსკურს?ა

კატეგორია: ახალი ამბები

X კლას?ს ექსკურს?ა

ჩვენ? სკოლ?ს მეათე მეორე კლას? 26-27 მა?სს ?მყოფებოდა ექსლურს?აზე მარშრუტ?თ - მარტვ?ლ?-ქუთა?ს?-რაჭა.
მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა მო?ნახულეს მარტვ?ლ?ს მონასტერ?, მარტვ?ლ?ს კან?ონებ?, გელათ?ს, ბაგრატ?ს და მოწამეთას ტაძრებ?, რაჭაშ? ნ?კორწმ?ნდ?ს ტაძარ? და შაორ?ს ტბა.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 63
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 4-06-2015, 11:36
4-06-2015, 11:36

საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!

კატეგორია: ახალი ამბები

საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!

ჩვენ? სკოლაშ? წამატებ?თ დასრულდა მე-12 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
20/04/2015 სასწავლო წლ?ს ყველა მოსწავლემ მ??ღო დადებ?თ? შეფასება; ახლა ?ს?ნ? ემზადებ?ან მათთვ?ს მეტად საპასუხ?სმგებლო ეროვნულ? გამოცდებ?სთვ?ს.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 136
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 30-04-2015, 11:14
30-04-2015, 11:14

ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

კატეგორია: ახალი ამბები

ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებულ? მოსწავლეებ? გაეროს ფონდ?ს ხელშეწყობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ დ?დ ბრ?ტანეთშ?, ლონდონშ?.
მოსწავლეებს და ჯგუფ?ს ხელმძღვანელებს შეხვედრა ჰქონათ ელჩთან, დაათვალ?ერეს ქალაქ?ს ღ?რსშესან?შნავ? ადგ?ლებ?.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 264
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 9-02-2015, 11:57
9-02-2015, 11:57

ჩვენ? მოსწავლეებ? King's-?ს ოლ?მპ?ადაზე

კატეგორია: ახალი ამბები

ჩვენ? მოსწავლეებ? King's-?ს ოლ?მპ?ადაზევულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს King's-?ს ოლ?მპ?ადაშ?
მათემატ?კასა და ?ნგლ?სურ ენაშ? მ?ღწეულ გამარჯვებას!

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 223
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 28-01-2015, 14:44
28-01-2015, 14:44

XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ!

კატეგორია: მთავარი

XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ! XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ.
აღვნ?შნავ, რომ XI კლას?ს მოსწავლე მამუკა ჭაბაშვ?ლ? I კლას?დან დღემდე ათოსან? მოსწავლეა, ყველასგან გამო?რჩევა არა მხოლოდ მაღალ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?თ, არამედ მაღალ? ზნეობ?თ. მ?ს? საქმ?ანობა მ?საბაძ?ა სკოლ?ს ყველა მოსწავლ?სათვ?ს.

ინფორმაცია სიახლესთან
 • დათვალიერება: 202
 • ავტორი: Gio777
 • თარიღი: 26-01-2015, 12:21
26-01-2015, 12:21

საქველმოქმედო აქც?ა!

კატეგორია: მთავარი

საქველმოქმედო აქც?ა! ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?, მშობლებ? და დ?რექც??ს წარმომადგენელ? ნ?ნო ქოქ?აურ? განმეორებ?თ ეწვ?ა ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს და დედათა მონასტერს;
საქველმოქმედო აქც??ს ფარგლებშ? ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს გადაეცა თბ?ლ? ტანსაცმელ?, ფეხსაცმელ?, საკვებ? პროდუქტებ?, საახალწლო ნობათ?.